Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocław-Krzyków we Wrocławiu

Bartosz Różycki

ul. Buforowa 115/15
52-131 Wrocław